به گزارش روابط عمومی سازمان آقای محمدی مدیرکل حیات وحش و آبزیان درخصوص وضعیت پستانداران گفت: کشور ایران به دلیل  موقعیت جغرافیایی و دارا بودن تنوع اقلیمی به تبع آن دارای اکوسیستم های متنوعی است بر همین اساس گونه های جانوری متنوعی هم در این اکوسیستم ها زیست می کنند حدود 1100 گونه جانوری اعم از پستاندار ، پرنده، خزنده و دوزیست در اکوسیستم های خشکی و آبهای داخلی ایران شناسایی و گزارش گردیده است، رده پستانداران با 165 گونه شناسایی در طیف وسیعی جانوران را از نظر جثه در برمی گیرد بطوریکه پستانداران بسیار کوچکی که حشره خوار کوتوله نامیده می شود و فقط 2 گرم وزن دارد تا نهنگ های بزرگی که با طول بیشتر از 30 متر و 130 تن وزن در آبهای دریای جنوب در رده پستانداران قرار دارد.
در میان گونه های پستاندار شناسایی شده در ایران که فقط در حال حاضر در محدوده جغرافیایی زیست می کنند می توان به یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد و گورخر ایران اشاره کرد.
در میان پستانداران کشورمان راسته جوندگان با 59 گونه بیشتر از یک سوم کل پستانداران ایران را شامل می شود که متاسفانه کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند گونه هایی همچون شیر ایرانی و ببر مازندران در کشورمان در سالهای دور منقرض گردیده اند و می بایست برای گونه های در معرض خطر تهدید و آسیب پذیر کشور مثل گورایرانی، یوزپلنگ، خرس سیاه ، گوزن زرد، دوپای فیروز، برنامه مدیریت و حفاظت تهیه و اجرا گردد که بتوانیم این گونه های ارزشمند را حفاظت و از خطر انقراض و تهدید نجات دهیم اقدامی که ما برای مدیریت و حفاظت این گونه های ارزشمند طی سال گذشته انجام دادیم و بنا داریم انشاءا... در سالجاری و سالهای آتی ادامه دهیم این است که ما شرح خدمات و چارچوب کل مطالعه و تدوین طرح مدیریت گونه های در معرض خطر و تهدید کشور از جمله گونه های جانوری همچون خرس سیاه، گورخر، شنگ، گوسفند وحشی ، گوزن زرد، پلنگ، جبیر، یوزپلنگ را با همکاری گروه محیط زیست دانشگاه تهران مهیا کردیم و بنا داریم انشاءا... در صورت تامین اعتبار مطالعه و تهیه طرح مدیریت این گونه ها را شروع کنیم.

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 خرداد 1388    | توسط: علیرضا ملک پور    |    |
نظرات()