شرایط صدور پروانه شكار

صدور پروانه شكار براساس مقرراتی خاص صورت می گیرد و همه افراد متقاضی پروانه شكار ملزم به طی مراحل زیر می‌باشند:

الف- ارایه پروانه حمل سلاح، اخذ شده از نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی)

ب- دریافت دفترچه شناسایی ویژه شكارچیان، از سازمان حفاظت محیط زیست. در این دفترچه مشخصات صاحب دفترچه، مشخصات سلاح، مشخصات پروانه‌های صادر شده برای شكارچی (جهت پستانداران و پرندگان)، وضعیت دریافت مهمات شكاری و سوابق تخلف صاحب دفترچه ثبت می‌شود.

ج) پرداخت بهای پروانه شكار موردنظر و ارایه فیش بانكی مربوط، به اداره محیط زیست شهرستان و دریافت پروانه شكار.

در پروانه‌های شكار شرایط شكار از جمله محدوده جغرافیایی مجاز برای شكار، حیوانات مورد شكار، تعداد آنها و زمان مجاز برای شكار درج شده است و شكارچی ملزم به رعایت آنهاست. در صورت عدم رعایت هر یك از شرایط فوق، با شكارچی طبق قوانین و مقررات شكار و صید رفتار می‌شود.

هر شكارچی می تواند در هر سال در طول فصل مجاز دو پروانه شكار چهارپا و یا دو پروانه عادی شكار پرنده با مدت اعتبار معین، از مناطق مختلف در سراسر كشور دریافت نماید.

در خاتمه تمامی مشخصات صاحب اسلحه (شكارچی)، اسلحه، پروانه و فیش بانكی توسط مأمور صدور پروانه ها در دفتر آمار فروش پروانه ماهیانه در سازمان حفاظت محیط زیست ثبت می شود.

 

توضیح: (صدور پروانه برای اتباع بیگانه، منوط به كسب اجازه قبلی از سازمان است. از این رو بدون اجازه قبلی از سازمان صدور پروانه برای اتباع بیگانه ممنوع است.)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1387    | توسط: علیرضا ملک پور    |    |
نظرات()